Bijtelling

In Nederland is iedereen met een auto van de zaak, die meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt, een zogenaamde fiscale bijtelling verschuldigd. De belastingdienst ziet het privé rijden van een auto van de zaak als loon in nature, en over loon dient men belasting te betalen. De werkgever telt een bedrag bij het loon van de werknemer op, dit is de bijtelling. Woon-werkkilometers worden beschouwd als zakelijke kilometers.

Wie betaalt bijtelling?

Zowel werknemers als ondernemers met een auto van de zaak, waarmee meer dan 500 privékilomters wordt gereden, zijn 'bijtellingsplichtig'. Er wordt door de belastingdienst geen onderscheid gemaakt tussen het rijden in een auto van de werkgever en het rijden in een auto van de eigen onderneming. Het enige verschil is dat de bijtelling van werknemers bij de inkomstenbelasting wordt geheven in de vorm van een loon in nature, terwijl de bijtelling bij ondernemers gewoon bij de winst wordt opgeteld. Indien de onderneming een BV of NV als rechtsvorm heeft wordt de bijtelling van de ondernemer, als zijnde een werknemer, weer via de inkomstenbelasting geheven.

Bijtelling berekenen

De netto maandelijkse bijtelling voor een leaseauto wordt alsvolgt berekend:

Bijtellingsprecentage x cataloguswaarde (incl. opties, excl accessoires) - eigen bijdrage per jaar (indien van toepassing) x %inkomstenbelasting / 12 maanden. 

Bereken eenvoudig en snel uw bijtelling via de bijtellingscalculator.

Bijtellingscalculator

Wanneer geen bijtelling?

Indien er minder dan 500 privékilometers per kalenderjaar met de zakelijke auto worden gereden, hoeft er geen bijtelling te worden betaald. Dit dient echter wel aangetoond te worden aan de belastingdienst. Dit kan door middel van een rittenregistratie. Tevens dient er een 'verklaring geen privégebruik auto' ingeleverder te worden. Deze verklaring is digitaal verkrijgbaar via de site van de belastingdienst. 

Voor bestelauto's dient de 'verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' te worden ingediend bij de belastingdienst. Er mag dan nog steeds niet meer dan 500 km privé met de bestelauto worden gereden, echter is een ritregistratie dan niet nodig.