Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het thema MVO heeft binnen ons bedrijf een hoge prioriteit. Voortdurend zoeken wij naar mogelijkheden om materiaal- en energiegebruik te beperken, evenals het beperken van het afval en de uitstoot van milieubelastende stoffen. Naast onze medewerkers staan ook onze leveranciers hierbij centraal. Middels de hieronder genoemde aspecten geven wij invulling aan duurzaam ondernemen:

Energie: Monitoring van het energieverbruik en daar waar mogelijk het energieverbruik terugdringen door toepassing van andere materialen of andere technieken binnen de technische mogelijkheden


Afval: Alle afval wordt volledig gescheiden ingezameld. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om gebruikte materialen, wat in de volksmond afval heet, te hergebruiken. Wij streven er continu naar om de afvalhoeveelheden te verminderen.

Personeel: Wij zoeken altijd naar het beste in onze medewerkers en laten hen dingen doen waar zij goed in zijn. Door medewerkers voortdurend op te leiden, zorgen wij ervoor dat ze in ieder geval bijblijven op hun vakgebied, maar meer nog dat zij zich persoonlijk ontplooien. Het personeelsbestand van Wealerlease bestaat uit alle leeftijdscategorieën en vormt een dwarsdoorsnede uit onze samenleving.

Sportclubs: Middels sponsoring levert Wealerlease een bijdrage aan gezond bewegen. Daarnaast stimuleren wij medewerkers deel te nemen aan allerlei sportieve evenementen in de regio. Dit faciliteren en stimuleren wij ook. 

Vervangend vervoer: Bij voorkeur zetten wij auto's in met het A of B milieulabel.

Kantoor: Het papierverbruik porberen wij steeds verder te reduceren. Wij verzenden gegevens zoveel mogelijk digitaal en slaan deze ook digitaal op. Hiermee realiseren wij een drastische reductie van het papierverbruik.