Missie en Visie

Onze missie en visie zijn als volgt geformuleerd:

Missie
Wealerlease is dé mobiliteitspartner in Limburg en aangrenzende gebieden, garandeert optimale dienstverlening en hecht grote waarde aan continuïteit in klantrelaties. 

 

Visie
Wij zijn voortdurend op zoek naar kwaliteitsverbetering, zijn transparant, stellen de klant centraal, werken maatschappelijk verantwoord en dekken het gehele gebied in Limburg. Wij streven naar maximale medewerkerstevredenheid door het continueren van de kwaliteit van onze medewerkers.